I. Informații generale 

 

Confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal este importantă pentru EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L., cu sediul în România, județul Timiș, Sat Dumbrăvița, Strada Simfoniei nr. 25C, în calitate de operator de date. 


Prezenta politica de confidențialitate are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet academy.skylinedrones.ro (”Site-ul”). Acest document descrie modul în care colectam și folosim datele personale colectate și este valabila începând cu data de 01.04.2022, EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. rezervându-și dreptul de a aduce modificări acesteia în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. 

 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate  

 

Dacă sunteți client al Site-ului, EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi: 

 • nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa și alte informații de contact; 
 • date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră; 
 • informații din discuții telefonice sau prin e-mail, dacă este cazul; 
 • detalii despre cum ați aflat de acest curs; 
 • informații cu privire la modalitatea de plată; 
 • orice alte informații cu privire la utilizarea/parcurgerea cursului; 
 • orice alte informații obținute în timpul procesului de aplicare, 

în cadrul EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L., precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.  

 

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook, Google sau LinkedInEDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.  

 
Prin completarea câmpurilor cu datele dvs. și marcarea căsuței aferente politicii de confidențialitate, ați luat la cunoștință și sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și transferul datelor dvs., conform descrierii din prezenta politica de confidențialitate și dispozițiilor articolului 7 din Regulamentul EU 2016/679 (GDPR). Dacă nu doriți ca informațiile dvs. să fie colectate, utilizate și transferate conform celor descrise de aceasta politica, vă puteți retrage consimțământul. În urma aplicării pentru înscrierea la cursurile oferite de Skyline Academy, EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. va colecta, prelucra și stoca informațiile din dosarul dvs. în  baza de date a companiei. 

 
III. Scopurile și temeiurile prelucrării 

 
Informațiile dvs. vor fi utilizate de EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. cu scopul de informare cu privire: 

 • Apariția de noi cursuri, unde se face comunicarea cu dvs. despre procesul de înscriere și datele cursurilor; 
 • Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite; 
 • Informații privind noutăți în domeniul dronelor; 
 • Crearea și/sau transmiterea rapoartelor conform legilor și/sau regulamentelor naționale, după caz; 
 • Respectarea legilor, reglementarilor, proceselor legale sau a cererilor guvernamentale aplicabile. 

IV. Durata pentru care  prelucrăm datele 

 

EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. 

 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. 

Pentru a retrage consimțământul dvs., vă rugăm să vă dezabonați de la newsletter și/sau ne transmiteți un e-mail la [email protected]. În situația în care vă revocați consimțământului, informațiile dvs. vor fi eliminate din baza noastră de date. 

 

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pentru celelalte scopuri. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L.  să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice. 

 

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal 


Angajații EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. responsabili de administrarea și buna funcționare a cursurilor susținute de Skyline Academy vor avea acces la aceste date. 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate: 

 • pentru administrarea Site-ului; 
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui; 
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor; 
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege; 
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc. 

VI. Transferul datelor cu caracter personal 

 

EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. nu va transfera datele dvs. cu caracter personal. 

 

VII. Minori 


EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. nu colectează prin intermediul site-ului, în mod deliberat, informații referitoare la persoane minore. 

 

VIII. Drepturile de care beneficiați 

 
EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L.  respecta drepturile și libertățile individuale și se ocupă de interesele dumneavoastră în mod corespunzătorÎn condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi: 

Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de către EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. . Respectarea acestui drept de către EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L.  se realizează prin prezenta politică; 

Dreptul de acces: dreptul de a obține din partea EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L.  o confirmare că acesta prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date; 

Dreptul de retragere a consimțământului: dreptul de a va retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment. 

Dreptul la rectificare: dreptul de a obține de la EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L., fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care va privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; 

Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține de la EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L., fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, atunci când intervine oricare din următoarele situații prevăzute de GDPR: 

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L.; 
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care  prevaleze; 
 • vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date în scopurile menționate mai sus; 
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal de către EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L.; 
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L.. 
Dreptul la restricționarea prelucrărilor dreptul de a obține de la EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. restricționarea prelucrărilor Datelor Personale în oricare din următoarele situații prevăzute de GDPR, astfel: 
 • contestați exactitatea datelor pe care le prelucrează EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. Prelucrarea va fi restricționata pentru o perioada care îi permite EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. să verifice exactitatea datelor; 
 • Prelucrarea Datelor Personale de către EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. este ilegala, iar dvs. nu doriți ștergerea Datelor Personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor de către EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L.; 
 • EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. nu mai are nevoie de Datele dvs. Personale, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau într-o procedura administrativă; 

Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi de la EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat lui EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L., într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Dvs. aveți acest drept numai în situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau atunci când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate. 


Dreptul la opoziție: dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. având ca temei juridic interesul legitim al dvs. 


Dreptul de a depune o plângere: Persoana vizata are dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în cazul în care dorește să își apere drepturile sale și să solicite remedierea situației sale, în cazul unei încălcări a protecției prelucrării Datelor Personale de către EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. 

 

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, persoana vizata poate trimite o cerere scrisă: 

 • prin e-mail la adresa: [email protected]; sau 
 • prin poștă/curier la următoarea adresa: Timișoara, Str. Anton Pann Nr. 1, Ap. 4 sau  
 • direct prin depunere la sediul EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. 

După primirea cererii, EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. va reveni către persoana vizată cu un răspuns, în mod gratuit și fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 30 zile de la data primirii cererii. 

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: [email protected]